PERECTASOL

PERECTASOL

הכנת גבינות טבעוניות מעולם לא היתה פשוטה יותר, עםPERECTASOL מהיום זה קל

מייצב מיוחד עבור הכנת גבינות מוצרלה טבעונית ,

שימוש ב20% על מים או נוזל אחר

קלה לייצור

המוצר מכיל חלבון מהצומח וטבעי

מייצב מיוחד עבור הכנת גבינות מוצרלה טבעונית ,

שימוש ב20% על מים או נוזל אחר.

 

המוצר מכיל חלבון מהצומח וטבעי!

 

PERECTASOL
מייצב עבור הכנת גבינה טבעונית
קטגוריה:

PERECTASOL

הכנת גבינות טבעוניות מעולם לא היתה פשוטה יותר, עםPERECTASOL מהיום זה קל

מייצב מיוחד עבור הכנת גבינות מוצרלה טבעונית ,

שימוש ב20% על מים או נוזל אחר

קלה לייצור

המוצר מכיל חלבון מהצומח וטבעי

מייצב מיוחד עבור הכנת גבינות מוצרלה טבעונית ,

שימוש ב20% על מים או נוזל אחר.

 

המוצר מכיל חלבון מהצומח וטבעי!

 

PERECTASOL
מייצב עבור הכנת גבינה טבעונית

PERECTASOL

הכנת גבינות טבעוניות מעולם לא היתה פשוטה יותר, עםPERECTASOL מהיום זה קל

מייצב מיוחד עבור הכנת גבינות מוצרלה טבעונית ,

שימוש ב20% על מים או נוזל אחר

קלה לייצור

המוצר מכיל חלבון מהצומח וטבעי

מייצב מיוחד עבור הכנת גבינות מוצרלה טבעונית ,

שימוש ב20% על מים או נוזל אחר.

 

המוצר מכיל חלבון מהצומח וטבעי!

 

PERECTASOL
מייצב עבור הכנת גבינה טבעונית